Wycieczka do rezerwatu Śliże

TRASY NADESŁANE – WYCIECZKA DO REZERWATU ŚLIŻE Nazwa rezerwatu – Śliże, pochodzi od nazwy uroczyska leśnego, stanowiącego część dużego kompleksu leśnego zwanego Białym Ługiem. Celem jego ochrony jest zachowanie dwóch zarastających jezior stanowiących przykład ponownego tworzenia się torfowiska wysokiego. Rezerwat warto też odwiedzić z uwagi na wiele cennych gatunków roślin (opis ze...

Read More