Zostań wolontariuszem na Rajdzie!

Posted by on 20-06-2013 in AKTUALNOŚCI, Featured | 0 comments

Przygotowania do Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2013 czas zacząć, a to oznacza, że …

… poszukujemy wolontariuszy!!!

Masz ochotę włączyć się w naszą inicjatywę i zobaczyć jak to jest „od środka”? Jeśli tak to właśnie Ciebie szukamy!

ZDOBĄDŹ POMARAŃCZOWĄ KOSZULKĘ :)

Zainteresowany/a?

Daj nam znać!:

E-mail: RodzinnyRajdRowerowy@gmail.com

Tel/sms.: 0-518-891-423

 

Poniżej opis sekcji wolontariuszy. Jeśli któreś z zadań Cię zaciekawiło i chcesz się w nie włączyć to napisz nam w mejlu! Czekamy!

 

OPIS STANOWISK WOLONTARIUSZY

RODZINNY RAJD ROWEROWY 2013

1. Sekcja organizacyjna

Opis zadania: Wolontariusz będzie w stałym kontakcie z koordynatorem rajdu, będzie uczestniczył w spotkaniach z liderami poszczególnych sekcji, podczas których będzie ustalany podział zadań.

Czas pracy: Od czerwca do sierpnia 2013 r.

 

2. Sekcja promocyjna

Opis działań: Sekcja będzie odpowiedzialna za promocję projektu w Internecie, przygotowywanie notek informacyjnych o podjętych działaniach na stronę internetową i portalach społecznościowych, a także za rozsyłanie informacji mejlowo do organizacji, które mogą pomóc w rozpromowaniu rajdu.

Zadania:

 • Pisanie krótkich notek informacyjnych o działaniach w ramach projektu;
 • Rozsyłanie mejlem informacji promocyjnych do organizacji na terenie powiatu wołomińskiego,
 • Umieszczanie materiałów promocyjnych na stronie internetowej i na portalu społecznościowym;
 • Rozwieszania plakatów promujących rajd na terenie gminy Tłuszcz i okolic dworców PKP na terenie powiatu wołońskiego.

Czas pracy: ok. 1 lipca – 15 sierpnia.

 

3. Sekcja finansowa

Opis działań: Sekcja będzie zajmowała się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy na realizację projektu.

Opis zadania:

 • Odwiedzanie sponsorów w celu pozyskania od nich środków pieniężnych;
 • Dzwonienie do przedsiębiorców w celu pozyskania od nich funduszy i opowiedzenie o organizowanym rajdzie;
 • Pozyskanie od zdeklarowanych sponsorów logotypów ich firm. Poinformowanie o możliwości przywiezienia swojego baneru na piknik.
 • Przekazanie sponsorom zaproszenia na imprezę.

Czas pracy: 1 czerwca – 31 lipca.

 

4. Sekcja przygotowująca trasę rowerową na rajd

Opis działań: Przygotowanie trasy rodzinnej.

Opis zadania:

 • Przygotowanie trasy i naniesienie jej na mapkę.
 • Przejechanie ustalonej trasy (można samochodem)
 • Przeszkolenie grupy kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy z przebiegu trasy rajdu, tak aby w dniu imprezy mogli oni prowadzić 15-osobowe grupy. (przejechanie trasy rowerem)

Czas pracy: 1 czerwca – 20 sierpnia 2013.

 

5. Sekcja graficzna

Opis działań: Sekcja będzie odpowiedzialna za nadzór nad wykonaniem projektów graficznych i zamówieniem materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, folderów, koszulek, smyczy, ogłoszeń prasowych.

Zadania:

 • Kontakt z grafikiem w celu przekazania wytycznych do stworzenia poszczególnych materiałów promocyjnych; (współpraca z koordynatorem)
 • Kontakt z drukarniami w celu wysłania i zamówienia materiałów;
 • Zamawianie ogłoszeń w prasie;
 • Dbanie, aby wszystkie materiały zostały wykonane na czas.

Czas pracy: 1 czerwca – 15 sierpnia.

 

6. Sekcja administracyjna

Opis działań: Ogólne prace administracyjne związane z realizacją projektu i organizacją spotkań.

Zadania:

 • Przygotowywanie list obecności na spotkania;
 • Sporządzanie sprawozdań ze spotkań.
 • Przygotowanie dokumentów na rajd: kart zgłoszeń, regulaminu, identyfikatorów.
 • Informowanie o spotkaniach

Czas pracy: 1 czerwca – 23 sierpnia 2013.

 

7. Sekcja opieki nad wolontariuszami

Opis działań: Sekcja ta będzie zajmowała się kontaktem z wolontariuszami oraz przygotowaniem dokumentów związanych z ich udziałem w projekcie.

Zadania:

 • Organizowanie spotkań integracyjnych  w tym spotkania ewaluacyjnego
 • Kontakt z wolontariuszami – informowanie ich o spotkaniach;
 • Podpisanie z wolontariuszami porozumień wolontariackich;
 • Stworzenie kart pracy wolontariuszy zaangażowanych w projekt.

Czas pracy: 1 czerwca – 15 września 2013.

 

8. Rejestracja uczestników rajdu

Opis działań: Każdy uczestnik rajdu będzie zobowiązany do zarejestrowania się na rajd.

Opis zadania:

Wolontariusz zajmujący się formularzami:  będzie przekazywał każdemu uczestnikowi rajdu do wypełnienia odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dla osoby pełnoletniej albo nieletniej). Osoby mające ukończone 14 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Wolontariusz ma za zadanie, że  opiekunem dziecka może być też rodzeństwo, dalsza rodzina (pow. 18 r. ż.). Dzieci pow. 14 r. ż., które nie mają zgody opiekunów na udział w rajdzie mogą wrócić do domu po podpis rodzica.

Wolontariusz zajmujący się smyczami: będzie wypisywał imiona uczestników rajdu na identyfikatorach i przekazywał smycz i butelkę wody.

Lider: Bieżące informowanie wodzireja o liczbie zarejestrowanych osób. Informowanie koordynatora np. o tym że kończy się woda, smycze.

Każdy wolontariusz przejdzie wcześniej szkolenie, na którym zostanie wdrożony w pracę na tym stanowisku.

Czas pracy: 24 sierpnia w godz. ok. 12:00-14:30.

 

9. Sekcja żywieniowa

Opis działań: Podczas rajdu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z poczęstunku.

Opis zadania: Wolontariusze tej sekcji będą mieli do wyboru następujące zadania:

– pakowanie pakietów żywieniowych, czyli pakowanie porcji kiełbaski, chleba oraz sztućców.

– wydawanie pakietów żywieniowych – nadzór nad stoiskiem gdzie będą one dystrybuowane.

– wydawanie napojów i innego poczęstunku.

– informowanie koordynatora o tym, że kończą się składniki pakietu żywieniowego (lider)

Czas pracy: 24 sierpnia w godz. ok. 12:00-14:30 (zadanie pierwsze) oraz 16:00-20:00 (zadanie drugie i trzecie).

 

10. Sekcja fotograficzna/filmowa

Opis zadania: Wolontariusze będą odpowiedzialni za wykonywanie zdjęć/nakręcanie ujęć  filmowych podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowe, zarówno, na miejscu (Targowisko Miejskie w Tłuszczu), jak i na trasie i przystankach.

Czas pracy: 24 sierpnia godz. 12:00-20:00.

 

11. Sekcja ds. zbiórki publicznej

Opis zadania: Wolontariusze będą kwestować podczas całej imprezy w parach. Jedna osoba będzie trzymała puszkę ( puszkę trzeba mieć zawsze ze sobą, nie można jej nigdzie zostawiać, nawet podczas przerwy), zaś druga będzie miała do dyspozycji naklejki, które będzie rozdawać każdej osobie, która wrzuci pieniądze do puszki.

Lider zajmuje się formalnościami związanymi z przeprowadzeniem zbiórki oraz wydawaniem i rozliczaniem puszek. Ponadto porządzą sprawozdaniem z przeprowadzonej zbiórki.

Czas pracy: 24 sierpnia godz. 12:00-20:00.

 

12. Sekcja witająca

Opis zadania: Na początku rajdu dwójka wolontariuszy będzie witała przybyłych oraz informowała ich w którym miejscu znajduje się rejestracje. Ewentualnie będą oni odpowiadać na pytania dotyczące przebiegu imprezy.

Czas pracy: 24 sierpnia godz. 12:00-14:30.

 

13. Zabezpieczanie trasy

Opis zadania: Wolontariusze będą odpowiedzialni za zabezpieczanie kłopotliwych skrzyżowań na trasie rajdu, gdzie mogą zatrzymywać ruch, tak aby peleton rowerzystów mógł spokojnie przejechać.

Czas pracy: 24 sierpnia godz. 14:00-16:00.

 

14. Sekcja przygotowująca rajd na orientację

Opis działania: W ramach projektu Rowerem przez Równinę odbędzie się rajd na orientację. Będzie on polegał na tym, że dwie drużyny w jak najkrótszym czasie będą musiały dotrzeć do miejsc zaznaczonych na mapie i wrócić na metę.

Zadania:

 • Przygotowanie mapy rajdu – wyznaczenie miejsc na mapie;
 • Wymyślenie fabuły i zadań do wykonania przez uczestników rajdu.
 • Próbne przejechanie rajdu na orientację

Czas pracy: 1 czerwca – 24 sierpnia.

 

15. Sekcja tworząca folder

Opis działania: W ramach projektu będzie wydany folder z trasą długodystansową (ok. 40 km) po terenie powiatu wołomińskiego.

Zadania:

 • Opracowanie przebiegu trasy;
 • Opisanie dokładne trasy;
 • Przejechanie trasy i sprawdzenie jej opisu (można też samochodem)
 • Wykonanie fotografii ciekawych miejsc;
 • Stworzenie mapki w programie graficznym.

Czas pracy: 1 czerwca – 31 lipca 2013.

 

16. Sekcja prowadząca animacje podczas pikniku:

Opis działania: Animacje będą prowadzone przed wyruszeniem rajdu i po jego zakończeniu.

Zadania:

 • Przygotowanie listy organizatorów i sponsorów dla wodzireja
 • Przygotowanie zabaw
 • Kontakt z osobami, które mogą zapewnić dodatkowe atrakcje (lider)
 • Przygotowanie materiałów potrzebnych do zabaw

Czas pracy: 1 sierpnia – 24 sierpnia

 

17. Sekcja prowadzących grupy podczas rajdu

Opis działania: Podczas rajdu uczestnicy są podzieleni na 15 – osobowe grupy, w których na początku i na końcu każdej grupy jedzie wolontariusz w pomarańczowej koszulce.

Zadania:

 • Znajomość trasy na rajd

Czas pracy: 15 sierpnia – 24 sierpnia

 

 

468 ad

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>